TRIỂN KHAI

Phương pháp triển khai
  • Lập kế hoạch là bước đầu tiên trong việc triển khai của Topmaint. Kế hoạch được phác thảo theo đề xuất đã được phê duyệt.
  • Trước mỗi buổi, khách hàng sẽ nhận được một kế hoạch làm việc chi tiết.
  • Ngay sau mỗi phiên, Memo sẽ được gửi báo cáo công việc đã được tiến hành.
  • Trong các phiên làm việc, Topmaint thường đề cập đến hướng dẫn sử dụng và tài liệu "Hướng dẫn Thực hiện Quản lý Bảo trì".
  • Cuối cùng, Topmaint chuẩn bị một báo cáo cuối cùng về công việc tổng thể được thực hiện.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN

Phương pháp mã hóa thiết bị, soạn thảo bảng dữ liệu kỹ thuật cụ thể

  • Tổ chức Chức năng và Trung tâm Chi phí của Cơ sở
  • Phân loại công việc bảo trì, tổ chức các phòng bảo trì và các dịch vụ đặc biệt, nhân viên bảo trì và nhà cung cấp
  • Vật liệu bảo dưỡng và hệ thống mã hóa phụ tùng
  • Về cơ bản, thiết lập các định nghĩa cơ bản để thích ứng với tổ chức, khách hàng thực tế với cấu trúc cơ sở dữ liệu của phần mềm. Sau đó, sẵn sàng để thực hiện.
alt
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi.
Liên hệ