company overview

Topmaint là công ty hàng đầu tại Việt nam về tư vấn tron gói TPM (Bảo trì toàn diện) và CMMS (Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị), bằng cách tối ưu hóa hệ thống bảo trì toàn diện để phù hợp với điều kiện của từng khách hàng. Nhóm tư vấn của Topmaint là những kỹ sư đã được đào tạo chuyên sâu về hệ thống TPM và CMMS tại trong và ngoài nước trong nhiêu năm để triển khai và vận hành hệ thống tại những tập đoàn đa quốc gia như P&G, Coca Cola và Nestle.
Our clients
Our partners

Với nhu cầu của các hệ thống thông tin linh hoạt, DIMO Software tin rằng sự kết hợp của các giải pháp chuyên biệt mang lại một giá trị gia tăng thực sự cho các công ty. Được tổ chức trong các đơn vị kinh doanh, chúng tôi luôn thận trọng trong việc áp dụng hàng ngày các đổi mới và giá trị đạo đức của mình.

Fiix đã được bắt đầu ở Toronto bởi một vài 'fiixers' mà muốn mang lại sự đơn giản cho thế giới phức tạp không cần thiết của phần mềm quản lý bảo trì. Và họ muốn làm điều đó với một sản phẩm dễ sử dụng và giá cả phải chăng cho mọi người.

why choose Topmaint

Chưa kiểm toán, chưa tư vấn sẽ không ký hợp đồng 

Nhằm đem đến cho khách hàng một hệ thống quản lý bảo trì tiên tiến với những quy trình chuẩn quốc tế được tích hợp trong hệ thống quản lý bảo trì máy tính. Bước kiểm toán và tư vấn cho khách hàng là phần không thể thiếu trong quy trình xây dựng và chuẩn hóa hệ thống của một tổ chức, nhằm chỉ ra những mặt hạn chế cần cải tiến và tư vấn phương thức triển khai để tối ưu cho từng doanh nghiệp với đặc thù riêng.

Khách hàng chưa đủ điều kiện sẽ không triển khai

Thấu hiểu yếu tố con người sẽ là nhận tố chính quyết định sự thành công của một tổ chức, nên Topmaint sẽ xem xét rất kỹ những điều kiện cần và đủ này của khách hàng để tư vấn cách chuẩn bị và triển khai.

Triển khai nếu không đạt tiêu chuẩn thì làm lại hoặc tạm dừng

Những tiêu chí chính để đánh giá cho từng bước triển khai sẽ được đưa ra cụ thể cho từng bộ phận ngay từ khâu lên kế hoạch nên "tiêu chuẩn sẽ không thương lượng"

Mission & vision

Phổ thông bảo trì toàn diện- kiểm soát, duy trì và cải tiến bằng công nghệ di động.

Công nghệ đang thay đổi và đơn giản bảo trì.


Core Value

Truyền thống + Công nghệ + 100% nhân viên tham gia = Tổ chức đáng để làm việc.