Topmaint và Dimo maint tư vấn TPM & CMMS cho Vinpearl Nha Trang

Tổ hợp Vinpearl Nha Trang bao gồm khu vui chơi giả trí Vinpearl land và khu nghỉ dưỡng và khách sạn Vinpearl với nhiều thiết bị phục vụ vui chơi và nghỉ dưỡng cần vận hành liên tục với thời gian dài, nhất là trong dịp cao điểm. Nhận biết được điều này ban lãnh đạo Vinpearl Nha trang đặc biệt quan tâm đến công tác bảo trì cho thiết bị tại đây. Nhất là sau khi sử dụng phương thức bảo trì truyền thống và phần mềm quả lý bảo trì cũ nhưng không hiệu quả khi áp dụng cho tổ hợp lớn như Vinpearl Nha trang.


Theo yêu cầu của ban lãnh đạo của Vinpearl Nha trang, Topmaint đã có buổi tư vấn tổng thể về chương trình TPM (bảo trì toàn diện) và CMMS gói phần mềm duy trì một cơ sở dữ liệu máy tính thông ti
n về các hoạt động bảo trì của một tổ chức. Đây là chương trình đã được thực hiện cho những tập đoàn đa quốc gia như Accor hotel Group, Sheraton..của pháp với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển về bảo trì hotel, resort... 

 

 

 

Qua buổi tư vấn phòng dịch vụ bảo trì đã nhận thấy đây là chường trình rất cấp thiết cho hệ thông quản lý bảo chì của Vinpearl Nha trang.